Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2361
Tytuł: Sur un systeme non lineaire d'inegalites aux derivees partielles du type parabolique
Autor: Chabrowski, Jan
Słowa kluczowe: matematyka; nierówności różniczkowe typu parabolicznego; układy nierówności różniczkowych
Data wydania: 1973
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 3 (1973), s. 17-23
Abstrakt: "Rozważa się układ nierówności różniczkowych typu parabolicznego (w sensie J. Szarskiego) postaci (...)" (fragm. streszczenia)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2361
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Chabrowski_Sur_un_systeme_non_lineaire_dinegalites_aux_derivees.pdf406,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons