Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2364
Tytuł: Błazeńskie porady medyczne staropolskich autorów sowizdrzalskich i babińskich
Autor: Banaś-Korniak, Teresa
Słowa kluczowe: poezja staropolska; teksty medyczne; utwory parodystyczne
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Malicki, T. Banaś-Korniak (red.), "Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem" (S. 87-101). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author analyses the topics and motives appearing in Old-Polish poems and prose anegdotes, containing humorous medical advice. She comes to a conclusion that both the environment of roguish writers at the turn of the 16th and 17th centuries, and the 17th century “storytellers” from the circle of the humorous association called Republica Babiensis, produces texts the source of which was certainly the same Western-European buffoonish motives of a Rabelais type. However, the context of these works (satirical in the case of rogues and ludic in the case of babiensis authors) is different and dictates a different interpretation. Both the noble and roguish humorists criticize human vices and the flaws of the character by means of absurd and irony, but in the case of plebeian authors criticism is additionally filled with a social subtext.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2364
ISBN: 9788322622223
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Banas_Korniak_Blazenskie_porady_medyczne_staropolskich_autorow.pdf534,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons