Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23687
Title: Lead Free Ba0.85Ca0.15TiO3 Piezoelectric Transformer for Energy Harvesting Application
Authors: Kozielski, Lucjan
Feliksik, Kamil
Wodecka-Duś, Beata
Keywords: zbieranie energii; efekt piezoelektryczny; transformator piezoelektryczny; właściwości ferroelektryczne
Issue Date: 2017
Citation: Materiały Ceramiczne, Vol. 69, nr 2 (2017) s. 68- 72
Abstract: Transformatory piezoelektryczne wykorzystywane są w celu zwiększenia efektywności konwersji energii drgań mechanicznych w energię elektryczną z dużym potencjałem w zastosowaniach do zbierania energii z otoczenia. Obecnie jednak kluczowe wyzwanie, które należy rozwiązać, polega na wykorzystaniu bezołowiowego, ceramicznego materiału piezoelektrycznego do jego budowy. Pozostałe wymagania obejmują wysoki współczynnik konwersji, mały rozmiar i rozsądną gęstość mocy. Praca ta po raz pierwszy proponuje zastosowanie bezołowiowej ceramiki Ba0,85Ca0,15TiO3 w transformatorze piezoelektrycznym, zaprojektowanym do urządzenia do zbierania energii wibracyjnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23687
ISSN: 1505-1269
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozielski_Lead_Free_Ba.pdf1,43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons