Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2373
Tytuł: Neuronauki w edukacji : Nowe możliwości w procesie nauczania‑uczenia się
Autor: Juszczyk, Stanisław
Słowa kluczowe: neurosciences; cognitivistics; neurodidactics; emotional intelligence; sensuous preferences of learners; styles of learning
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 39-57
Abstrakt: In the paper a theoretical concept of the neurosciences and particularly, neurodidactics, based on the cognitivistics and involving the recent results of the human brain studies and connected with them a theory of thinking processes, have been presented. What was taken into account was a type of intelligence represented by a learner, an emotional intelligence creating in a didactic process the right psycho‑emotional states, modality, and the shaped styles of learning. Practical implementation of the neurodidactics concept at all the levels of teaching in learning society can be an effective means against a weakness of the Polish school, reflecting in the results of the PIRLS and PISA tests, diagnosing the functional skills of the students.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2373
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Juszczyk_Neuronauki_w_edukacji.pdf586,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons