Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2374
Tytuł: Pamięć przeszłości w społeczeństwie przyszłości. Studium na przykładzie gimnazjalistów z Czeskiego Cieszyna
Autor: Cabała, Agata
Kasperek, Andrzej
Słowa kluczowe: society based on knowledge; memory of the past; collective memory; memory of the history; Zaolzie; Český Těšín
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 95-107
Abstrakt: On the one hand, an issue of construction and transmission of knowledge about own past, and the other hand, an issue of resolving disputes concerning with the memory of the past are the challenges faced by the society based on knowledge. The contemporary school is an institution which plays one of the most important roles in this process. The authors’ discussions focus on Polish‑Czech dispute about the memory of the past. They are interested in learners’ opinions from Český Těšín. The authors analyze their answers to the questions concerning the memory of the past in this text. The answers are provided by young Poles and Czechs learning in the high schools in the area of Český Těšín. The authors undertake the dilemma referring to the memory of the history as the essential element of humanistic education in schools from Zaolzie region. Issues concerned with school as a place of Polish‑Czech reconciliation regardless of various interpretations will be analyzed as well.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2374
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Cabala_Pamiec_przeszlosci_w_spoleczenstwie_przyszlosci.pdf526,94 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons