Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2377
Tytuł: Prezentacja informacji o otaczającym świecie w czasopismach dla dzieci przedszkolnych
Autor: Budniak, Alina
Słowa kluczowe: children’s magazines; information; knowledge presentation method; pre‑school education
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 145-158
Abstrakt: The information society requires constant searching, learning, understanding and using knowledge from various fields. The role of the family and educational institutions is to prepare children to learn and gain knowledge from different sources by developing their selection, comprehension and internalization skills. That is why, from a young age, children are exposed to varied messages about the world, appropriate to their psychophysical development. The article outlines the methods of presenting information used in magazines for pre‑school children and sets out to evaluate the possible use of those methods in kindergarten education.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2377
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Budniak_Prezentacja_informacji_o_otaczajacym_swiecie.pdf1,01 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons