Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2379
Tytuł: Kompetencje studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształtowania umiejętności tworzenia tekstu pisanego przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym
Autor: Mnich, Małgorzata
Słowa kluczowe: educational linguistics; early childhood education students’ competences; written text evaluation
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 179-192
Abstrakt: the article is a critical evaluation of the competences of integrated early childhood education students in teaching writing skills to children of early school age. It was assumed that the students’ knowledge and skills at evaluating written text on graphic, grammatical, semantic and pragmatic levels was a measure of this competence. Reflections on the linguistic aspects of a text and an inquiry into theoretical assumptions for teaching Polish philology to students pursuing master’s degree studies in integrated early childhood education provide the theoretical basis for the analyses performed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2379
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mnich_Kompetencje_studentow_zintegrowanej_edukacji_wczesnoszkolnej.pdf518,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons