Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2380
Tytuł: Projekt Eko‑Matma Programu Comenius jako realizacja idei „Uczenie się przez całe życie”
Autor: Watoła, Anna
Słowa kluczowe: Comenius Programme; educational project; kindergarten; school; teacher
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 193-204
Abstrakt: The article discusses issues related to the Eco‑Math Project carried out by Primary School No. 1 in Choszczno. This project is the result of the guidelines set up by the Comenius Programme, which was established by the European Parliament and the European Council. The article presents the objectives, strategy and partners of the project. It also outlines the adopted research methodology and describes the effects of implementing the project in terms of benefits for the teachers as well as students.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2380
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Watola_Projekt_Eko_Matma_Programu_Comenius.pdf506,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons