Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2384
Tytuł: Długotrwały odbiór przekazu medialnego przez dzieci w wieku 10-12 lat
Autor: Huk, Tomasz
Słowa kluczowe: transmission media; the media; behavior; influence the media
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 277-288
Abstrakt: The article presented issues concerning the impact of media on children and an analysis of the results of educational research. Conducted in primary schools studied were receiving long‑term media coverage for children. Supported the conclusions drawn from scientific theses characteristics enabled the behavior of children aged 10—12 years in the face of intense media receive information.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2384
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Huk_Dlugotrwaly_odbior_przekazu_medialnego.pdf576,39 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons