Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2385
Tytuł: Tekstowy charakter komunikacji wirtualnej a problemy edukacyjne młodzieży gimnazjalnej
Autor: Brosch, Anna
Słowa kluczowe: virtual communication; the way of communication; text‑messaging; language code
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 289-300
Abstrakt: The electronic media has intensively entered into youth’s daily lives becoming the main transmitter of knowledge and information, leading to new ways of communication that caused of creation of specific cyber language, which is a combination of acronyms, abbreviations and text characters that imitate emotion. Language existing in virtual communication is shorter and easier in spelling, but on the other hand, the forms of writing used by young people in communication via electronic media are often like a code than standard language, that is not necessarily clear to an outsider.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2385
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Brosch_Tekstowy_charakter_komunikacji_wirtualnej.pdf513,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons