Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2386
Tytuł: Znaczenie szkolnej edukacji medialnej w kontekście rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Autor: Frania, Monika
Słowa kluczowe: media education; media literacy; school; knowledge‑based; mediated society
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 301-312
Abstrakt: The article analyses the results of empirical studies and is an attempt to reflect on the need for media education in schools in the process of building a knowledge society. Opinions of school principals and young people from upper secondary schools in the Silesian Voivodship confirm the discrepancy in terms of willingness, opportunities and real implementation of media education. The search for the appropriate form of media education continues on the grounds of Polish and European education.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2386
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Frania_Znaczenie_szkolnej_edukacji_medialnej.pdf578,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons