Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/239
Tytuł: Formation of Fe and Ni substituted LiMn2-XMXO4 nanopowders and their crystal and electronic structure and magnetic properties
Autor: Talik, Ewa
Lipińska, Ludwika
Guzik, Adam
Zajdel, Paweł
Michalska, Monika
Szubka, Magdalena
Kądziołka-Gaweł, Mariola
Paul, Rick L.
Słowa kluczowe: lithium manganese nickel oxides; nanomaterials; spinel
Data wydania: 2017
Źródło: Materials Science Poland, (2017), iss. 1, s. 159-172
Abstrakt: The Pechini sol-gel method was applied to obtain LiMn2-xTxO4 (T = Ni, Fe; x = 0.1 to 0.5) nanopowders. Crystal and electronic structures, chemical composition and magnetic properties of the materials were characterized by X-ray diffraction, XPS, SEM/EDX microscopy, prompt gamma-ray activation analysis (PGAA), Mössbauer spectroscopy and magnetic susceptibility, respectively. XRD measurements showed that the LiMn2-xNixO4 were single phase for x = 0.1 and 0.2. Three samples with higher Ni content contained some addition of a second phase. Analysis of the oxidation state of the dopants by XPS revealed ionic Ni2+ and Fe3+. Mössbauer spectroscopy also confirmed 3+ oxidation state of iron and its location in octahedral sites, which excluded the inverse spinel configuration. XPS examinations showed that Mn3+ ions dominated in the iron substituted series whereas the Mn4+ was dominant in the nickel series
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/239
DOI: 10.1515/msp-2017-0014
ISSN: 2083-1331
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Talik_Formation_of_Fe_and_Ni_substituted_LiMn2-XMXO4_nanopowders_and_their_crystal.pdf2,86 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons