Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2397
Tytuł: Romantyzm dziś : zapiski współautora podręcznika szkolnego
Autor: Nawarecki, Aleksander
Słowa kluczowe: podręczniki szkolne; romantyzm
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Jaskóła, K. Jędrych (red.), “Nowe odsłony klasyki w szkole : literatura XIX wieku” (s. 217-230). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The text is a collection of remarks and reflections that appeared in the course of writingRomantyzm, a grammar school course book from the series Przeszłość to dziś (Warszawa:Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2002–2012). The origins of the book written withDorota Siwicka, its structure, methodological and ideal assumptions, as well as book transformationsconnected with changes in the curriculum and market demands are reminded of(second and third edition). Also, relations with a teacher environment, the influence of thebusiness perspective of the enterprise, and, finally, authors’ own ambitions as well as sense ofa social mission are considered. In the end, a reflection on the actual image of Romanticismshaped by a “hot” political context is presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2397
ISBN: 9788322621639
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nawarecki_Romantyzm_dzis_Zapiski_wspolautora_podrecznika.pdf288 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons