Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2402
Tytuł: Media Ethics Challenges in EU Coverage in Poland, Romania and Spain
Autor: Guzek, Damian
Słowa kluczowe: media ethics; Polish journalists; Spanish journalists; Romanian journalists; comparative analysis
Data wydania: 2016
Wydawca: Editura Universității din București
Źródło: C. Cmeciu (ed.), "e-Communicating of Europe" (S. 29-46). București: Editura Universității din București
Abstrakt: In contemporary media systems, the level of Media Ethics verifies the general level of media professionalism. On the other hand, Media Ethics remain one of the most fragile aspects of journalistic work, determined by changes in the social, economic and political factors. In fact, the current global crisis determines the changes in the praxis of journalists' work. In this chapter the author focuses on the level of ethical dimensions in Polish, Romanian and Spanish media and shows the most current ethical challenges for the media professionals of these three countries when covering EU issues. The research focuses on content analysis of a number of nationwide Polish, Romanian and Spanish online newspapers, radio services and TV news. The comparative perspective of the collected data helps to understand the differences of the ethical approach in the media of these three countries. The analysis of strengths and weaknesses of each country focused on the Media Ethics issues helps to understand how the ethical demands in Polish, Romanian and Spanish media deal with rapid changes in the journalistic work.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2402
ISBN: 978-60-61607-87-7
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Guzek_Media_ethics_challenges_in_EU_coverage_in_Poland.pdf474,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.