Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2406
Tytuł: Dziennikarstwo i media jako instytucje : teoretyczna analiza problemu
Autor: Michalczyk, Stanisław
Słowa kluczowe: understanding journalism; journalism as science; journalism as profession; journalism as functioning in the society
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.),"Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3, Tożsamość dziennikarza" (S. 25-43). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author organizes definitions of journalism in the context of functional and theoretical conceptions. He reminds us of its tripartite conceptualization: as the science on journalism, and academic studies, as well as a practical activity of a given group of people. The article shows a position and prestige of journalism in the contemporary society in the normative, public and media product, as well as journalist routine contexts. The author looks for an answer to the question on a paradigm of today’s journalism: the science, profession and functioning in the society.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2406
ISBN: 9788322622131
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Michalczyk_Dziennikarstwo_i_media_jako_instytucje_Teoretyczna_analiza_problemu.pdf650,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons