Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2408
Tytuł: Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli jako jedna z dróg wprowadzania zmian w szkolnictwie specjalnym : założenia a wyniki badań
Autor: Wendreńska, Iwona
Słowa kluczowe: inner school teachers’ training; change; the learning organization
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 371-382
Abstrakt: The article is the trial of presenting the inner school teachers’ training as one of the ways of becoming the special school “the learning organization” and applying the idea of distant implementation of changes. There will be presented not only the assumptions of this process understood as the intentional series of meetings oriented towards the identification and satisfying personal and group needs by the mutual learning but the teachers’ opinions as well regarding the process of inner school training in special schools.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2408
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wendrenska_Wewnatrzszkolne_Doskonalenie_Nauczycieli.pdf512,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons