Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2410
Tytuł: Edukacja w placówkach penitencjarnych : opinie, interpretacje pedagogiczne
Autor: Stankowska, Natalia
Słowa kluczowe: education; culture and techniques for resocialization; penal institutions
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 2, s. 383-390
Abstrakt: In the modern penitentiary thought, the times when a penal institution was just a place of isolation and a building whose architecture testifies that criminals have been separated from the law abiding society are long gone. Resocialization is a process which aims to restore persons who break social and legal norms to social environment. The author emphasizes that resocialization work with inmates and creating perspectives for a better future may become an effective means of prevention of returning to crime.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2410
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stankowska_Edukacja_w_placowkach_penitencjarnych.pdf458,63 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons