Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2412
Tytuł: Dziennikarstwo w kontekście tabloidyzujących się mediów
Autor: Wielopolska-Szymura, Mirosława
Słowa kluczowe: responsible journalism; tabloid journalism; tabloidization
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3, Tożsamość dziennikarza" (S. 88-102). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Considerations included in the article concern problems with defining the scope of professional responsibility that appear in the journalist environment, and social expectations regarding the ethic and professional condition of Polish journalists. The author concentrates mainly on the division of the media into qualitative and popular taking into account tabloids. The process of shaping the two models of journalism: a socially responsible and tabloid one is presented in the light of the historical development. The issues dealt with concern differences in terms of journalist approach to the obligation towards the audience, making them depend on the media type for which they work, without following general assumptions of the professional ethics. An important aspect of journalist current attitudes is the phenomenon of the tabloidization of serious media that develop mainly for economic and cultural reasons
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2412
ISBN: 9788322622131
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wielopolska_Szymura_Dziennikarstwo_w_kontekscie_tabloidyzujacych_sie_mediow.pdf548,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons