Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2415
Tytuł: Ja - w kilku osobach/kilka osób we mnie: dziennikarz, krytyk sztuki, naukowiec : perspektywa autobiograficzna
Autor: Zawojski, Piotr
Słowa kluczowe: journalist identity; autobiography; new media
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3, Tożsamość dziennikarza" (S. 117-128). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author, in his autobiographic perspective, underlines a variety of professions, and roles in which he appears or used to appear. These are an editor, academic, art critic, reviewer and essay writer. Changing roles, the author also changes forms of expression and differently illuminates widely‑understood media. In one role he comments, reviews and interprets while in the other he examines or describes. He performs the role of a subjective journalist and objective academic. This changeability in the attitude towards the media is seen by the author in transmediality and media convergence. The researcher underlines that it is the features of the new media that project various research, methodological, formal and interpretative strategies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2415
ISBN: 9788322622131
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zawojski_Ja_w_kilku_osobach_kilka_osob_we_mnie.pdf520,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons