Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2418
Tytuł: Martyna Wojciechowska: dziennikarz - kobieta - podróżnik : zawód i pasja
Autor: Ostaszewska, Danuta
Słowa kluczowe: Martyna Wojciechowska; journalist identity; the concept of “I satisfied”
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3, Tożsamość dziennikarza" (S. 129-144). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article, inscribing in the volume subject‑matter, deals with the issue of the journalist identity of Martyna Wojciechowska. The studies showed that it was the second element of the statement a journalist‑traveller having a more profound justification in the specificity of the area of professional interests that was really decisive when it comes to the personality features in this case. Although personal successes and numerous contacts with others justify referring the “I satisfied” to the journalist, her personality cannot be permanently linked with the state of postmodern condition described in the scientific literature signaled by a deconstruction of I, being to a large extent the result of the influence of the technology of social satisfaction.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2418
ISBN: 9788322622131
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ostaszewska_Martyna_Wojciechowska_dziennikarz_kobieta_podroznik.pdf591,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons