Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2435
Tytuł: Horror w tekstach dla młodego odbiorcy (rekonesans badawczy)
Autor: Tałuć, Katarzyna
Słowa kluczowe: młodzież i popkultura; literatura grozy
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań” (s. 41-54). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author gives some thoughts on the popularity of horror genres. The source of this fascination according to the author, is a desire for the uncanny, but also the readers’ ludic style of reception. The researcher shows how the mass culture uses readers’ fascination, and how on such a basis the popculture „empire of signs” (including movies, toys and gadgets) is built. Certain kind of intertextuality of popular culture, which adopts various registers of art, was also mentioned in the article. Therefore, conscious participation of youth in the pop culture might be, according to the author, the lesson of reading the world.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2435
ISBN: 9788322621219
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Taluc_Horror_w_tekstach_dla_mlodego_odbiorcy.pdf363,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons