Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2447
Tytuł: Oswajanie z tekstami kultury w przygotowaniu nauczycieli i edukacji wczesnoszkolnej : na przykładzie form teatralnych
Autor: Krasoń, Katarzyna
Słowa kluczowe: cultural education; teachers training
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 2, s. 203-216
Abstrakt: The paper presents the concept of cultural education which ought to be the element of elementary level of teachers’ training. However, it concentrates on the use of theatre as a medium of self knowing and learning about the world as well as the improvement of the self creation skills. The results of pilot research done among the students of integrated early childhood education, who participated in the classes on modern culture, will be presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2447
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krason_Oswajanie_z_tekstami_kultury_w_przygotowaniu_nauczycieli.pdf818,81 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons