Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2451
Tytuł: Kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami zdolnymi : wybrane wyniki badań empirycznych nad edukacyjnym wspieraniem rozwoju uczniów zdolnych
Autor: Dyrda, Beata
Słowa kluczowe: gifted education; able and talented students; teachers competences
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 2, s. 245-263
Abstrakt: The author presents chosen results of research concerning institutional and individual support for gifted students’ development in Polish schools. In this article the focus was put on the competences of teachers working and teaching gifted and talented students.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2451
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dyrda_Kompetencje_nauczyciela_w_pracy_z_uczniami_zdolnymi.pdf635,82 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons