Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2455
Tytuł: Społeczno-kulturowy wymiar doświadczeń kobiet będących nauczycielami akademickimi - refleksje z badań
Autor: Sulik, Monika
Słowa kluczowe: women science; university teacher; culture
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 2, s. 289-301
Abstrakt: The objective of reflections to show the experiences of women, which taking the role of the University teacher. Women are affected by the phenomenon of feminization of the profession but on the other hand, they experiences significant disparities associated with the duties of their functions and prestigious academic titles. Women’s experiences were shown primarily in the context of socio‑cultural, which seem affect the human existences. Reflections are presented on the basis of qualitative research conducted with the women who are academic teacher.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2455
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sulik_Spoleczno_kulturowy_wymiar_doswiadczen_kobiet.pdf524,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons