Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2456
Title: Intercultural communication through drama in the language classroom - teachers' perspective
Authors: Gałązka, Alicja
Keywords: drama; nauczanie języków obcych; komunikacja międzykulturowa; kompetencja komunikacyjna
Issue Date: 2013
Citation: Chowanna, 2013, t. 2, s. 313-325
Abstract: W artykule podjęto zagadnienie rozwijania świadomości oraz potrzeby stymulowania wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej u nauczycieli języków obcych. Język i kultura są z sobą nierozerwalnie związane i stanowią podstawę rozwoju kompetencji komunikacyjnej. Artykuł opisuje krótki, 40-godzinny projekt skierowany do nauczycieli języków obcych mający na celu rozwój świadomości międzykulturowej, umiejętności oraz postaw poprzez działania dramowe i teatralne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2456
ISSN: 0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galazka_Intercultural_communication_through_drama.pdf494,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons