Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2456
Tytuł: Intercultural communication through drama in the language classroom - teachers' perspective
Autor: Gałązka, Alicja
Słowa kluczowe: drama; nauczanie języków obcych; komunikacja międzykulturowa; kompetencja komunikacyjna
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 2, s. 313-325
Abstrakt: W artykule podjęto zagadnienie rozwijania świadomości oraz potrzeby stymulowania wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej u nauczycieli języków obcych. Język i kultura są z sobą nierozerwalnie związane i stanowią podstawę rozwoju kompetencji komunikacyjnej. Artykuł opisuje krótki, 40-godzinny projekt skierowany do nauczycieli języków obcych mający na celu rozwój świadomości międzykulturowej, umiejętności oraz postaw poprzez działania dramowe i teatralne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2456
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Galazka_Intercultural_communication_through_drama.pdf494,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons