Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2459
Tytuł: Przebranie czy ubranie? : „Godzina pąsowej róży” jako „powieść o ciuchach”
Autor: Jędrych, Karolina
Słowa kluczowe: Maria Krüger; literatura dla dzieci i młodzieży; znaczenie ubioru w powieści
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań” (s. 229-241). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author ponders the meaning of clothing in the novel by Maria Krüger Godzina pąsowej róży („The Hour of the Crimson Rose”). The main character moves from the year 1960 to 1880. In the times of belle époque she has to wear clothes that are uncomfortable and restrict her movements. The most painful for her is the corset. The author of the article suggests that the corset symbolizes not only physical, but also social restrictions of the heroine of the novel. The epoch she moved into is too narrow for her. She tries to go back to her times mainly because of the loss of freedom of clothing and restrictions created by social conventions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2459
ISBN: 9788322621219
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jedrych_Przebranie_czy_ubranie_Godzina_pasowej_rozy_.pdf386,94 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons