Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2461
Tytuł: Zła jędza czy dobrotliwa babcia, diabla maciora czy madame - obraz czarownicy w baśniach niderlandzkich
Autor: Krzyżyk, Danuta
Słowa kluczowe: baśnie niderlandzkie; literatura dla dzieci i młodzieży
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań” (s. 279-292). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article constitutes a part of the research on the description of the linguistic image of the world. It is an attempt to reconstruct linguistic and cultural picture of witch that was fixed in Dutch fairy tales. Tales and songs collected by Andrzej Dąbrówka and titled Baśnie niderlandzkie (flamandzkie, holenderskie i fryzyjskie) were chosen for the analysis. Reconstructing the image of the witch, the author appeals to the linguistic image of the world, which is construed as an interpretation of reality encompassed by the language. The interpretation itself might be also expressed as a set of judgments about the world. These judgments are strengthen in the system of a given language and fulfil their role through texts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2461
ISBN: 9788322621219
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krzyzyk_Zla_jedza_czy_dobrotliwa_babcia_diabla_maciora_czy_madame_obraz_czarownicy.pdf384,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons