Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2461
Title: Zła jędza czy dobrotliwa babcia, diabla maciora czy madame - obraz czarownicy w baśniach niderlandzkich
Authors: Krzyżyk, Danuta
Keywords: baśnie niderlandzkie; literatura dla dzieci i młodzieży
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań” (s. 279-292). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article constitutes a part of the research on the description of the linguistic image of the world. It is an attempt to reconstruct linguistic and cultural picture of witch that was fixed in Dutch fairy tales. Tales and songs collected by Andrzej Dąbrówka and titled Baśnie niderlandzkie (flamandzkie, holenderskie i fryzyjskie) were chosen for the analysis. Reconstructing the image of the witch, the author appeals to the linguistic image of the world, which is construed as an interpretation of reality encompassed by the language. The interpretation itself might be also expressed as a set of judgments about the world. These judgments are strengthen in the system of a given language and fulfil their role through texts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2461
ISBN: 9788322621219
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyzyk_Zla_jedza_czy_dobrotliwa_babcia_diabla_maciora_czy_madame_obraz_czarownicy.pdf384,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons