Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2463
Tytuł: W piekle heteroseksualizmu : o męskiej przyjaźni w powieści Zbigniewa Grabowskiego "Ciszy lasu i twojej ciszy"
Autor: Kaliściak, Tomasz
Słowa kluczowe: Zbigniew Grabowski; męska przyjaźń; amoseksualność; pragnienie homospołeczne; homoerotyzm
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Dutka, G. Maroszczuk (red.), "Proza polska XX wieku : przeglądy i interpretacje. T. 3, Centrum i pogranicza literatury" (S. 17-35). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article deals with the problem of a male friendship which in a debut novel by Zbigniew Grabowski Ciszy lasu i twojej ciszy (1931) was presented under the label of the love of souls deprived of a bodily element. Love between the novel characters the author analyses in a perspective of “amosexuality” (J. Kristeva) has a homo‑social nature and is deprived of a bodily aspect, is perceived by both friends as more valuable than love to women and, paradoxically, homosexuality. Male friendship, understood in such a way, illustrates contradictions deriving from the crisis of a definition of homo and heterosexuality that appeared at the turn of the 19th and 20th centuries as a result of the emergence of a discourse on sexuality.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2463
ISBN: 9788322622636
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalisciak_W_piekle_heteroseksualizmu.pdf404,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons