Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2467
Tytuł: Papierowy romans : o "Pestce" Anki Kowalskiej
Autor: Bartos, Ewa
Słowa kluczowe: Anka Kowalska; "Pestka"; romans; uwodzenie
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Dutka, G. Maroszczuk (red.), "Proza polska XX wieku : przeglądy i interpretacje. T. 3, Centrum i pogranicza literatury" (S. 139-158). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Jean Baudrillard wrote about seduction as the category being able to reflect reality, namely “to seduce a sign” by means of a constant juggling with its meaning. Georges Bataille, on the other hand, claims that it is transgression that underpins marriage. The author of the article is interested in the way the writers “juggles with the category of a family and relationship”. By means of what means do they seduce a reader and project his/her attitude towards particular novel characters? She is also interested in an anthropological picture of interpersonal relations, especially the problem of transgression. The research material constituted Pestka by Anka Kowalska, a love affair that has been equally popular among readers since 1964. The researcher is also interested in both the novel reception and the way the characters entangled in particular interpersonal relations are created, the relations that skillfully portrayed by Kowalska are able to “adore” a reader and redefine his/her views many times.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2467
ISBN: 9788322622636
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bartos_Papierowy_romans.pdf399,91 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons