Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2470
Tytuł: Pogranicza twórczości : o "Innych historiach" Pawla Huellego
Autor: Zug, Aleksandra
Słowa kluczowe: Paweł Huelle; "Inne historie"; małe ojczyzny; autotematyzm
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Dutka, G. Maroszczuk (red.), "Proza polska XX wieku : przeglądy i interpretacje. T. 3, Centrum i pogranicza literatury" (S. 267-278). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author presents a collection of drafts Inne historie by Paweł Huelle as a kind of a “personal author’s map”: a collection of places and surnames that are important for this writer for various reasons. Although the main point in the esseist search of the author of Memesis is Gdańsk, the issues he deals with frequently go beyond strictly a motive of a “little homeland” (among others an Irish motive). Besides, stories collected in Inne historie allow for discovering the secrets of Huelle’s writing workshop (autothematism). A mosaic nature of drafts situates Inne historie on the borderline of writing of the author of Weiser Dawidek, but also allows for showing broader contexts in order to read the most important works of the author.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2470
ISBN: 9788322622636
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zug_Pogranicza_tworczosci.pdf368,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons