Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2471
Tytuł: "Bez tytułu i daty" : o "szkicowniku myśli" Piotra Szewca
Autor: Maroszczuk, Grażyna
Słowa kluczowe: Piotr Szewc; prywatność; szkicownik; paratekst; doświadczenie przeszłości
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Dutka, G. Maroszczuk (red.), "Proza polska XX wieku : przeglądy i interpretacje. T. 3, Centrum i pogranicza literatury" (S. 279-292). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of the article is notes by Piotr Szewc entitled Bez tytułu i daty, published in “Kwartalnik Artystyczny” in the column of varia entitled Z powodu i bez powodu. The sketchbook privacy is marked by writer’s mental state, the sense of an obvious bond with the events of a special personal meaning, discretely including notes into the area of emotion reactions. The author , being aware of the gaps of a memoirist form makes an attempt to order himself and drafts thoughts in his non‑fulfillment, as well as fills in intuitions of the events reconstructed after years that are intensively close to him. A reflection on the past, that, according to the author is worth remembering, because otherwise, it would get lost without taking care of a tiny detail memory sticks to. Notes by Piotr Szewc point to a thematic dominance of the last achievements of the author of Zagłada. The novel works are avoided here in favour of poetic and para‑textual searches.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2471
ISBN: 9788322622636
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maroszczuk_Bez_tytulu_i_daty.pdf371,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons