Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2473
Tytuł: Doświadczenie i "przygoda życia" w książce "Gerard de Nerval" Julii Hartwig
Autor: Dutka, Elżbieta
Słowa kluczowe: Julia Hartwig; Gérard de Nerval; (auto)biografia; doświadczenie lektury
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Dutka, G. Maroszczuk (red.), "Proza polska XX wieku : przeglądy i interpretacje. T. 3, Centrum i pogranicza literatury" (S. 17-35). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents an interpretation of the book entitled Gérard de Nerval. The author, paying attention to this slightly forgotten book, remaining in the background of other works by Julia Hartwig, notices there not only a book on the French poet, but also a record of experiencing a book and text that can also be read in the autobiographic context.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2473
ISBN: 9788322622636
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dutka_Doswiadczenie_i_przygoda_zycia.pdf431,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons