Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2483
Tytuł: Rzecz o "mirrowym snopku" : w poszukiwaniu znaczenia i popularności użycia w XVIII wieku
Autor: Malińska, Anna
Słowa kluczowe: snopek miry; znaczenie; popularność; XVIII wiek
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Przyklenk (red.), "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 5" (S. 187-204). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article concerns the expression of mirrowy snopek appearing in the 17th and 18th centuries in passion texts. In order to define the meaning of the collocation that is unknown today, the author of the article analyses semantically lexical units such as snopek and mirra, as well as a whole expression snopek miry. The research material constitutes mainly the slogan articles of the historical dictionaries, as well as etymological ones and plant symbolism. In order to broaden a research perspective, the material analysed is presented in the context of Latin counterparts: fasciculus, myrrha and fasciculus myrrhae. The aim of the text is to find out why the very expression used to imply passion in a clear‑cut way, and why did not stand the test of time.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2483
ISBN: 9788322622582
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malinska_Rzecz_o_mirrowym_snopku.pdf491,63 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons