Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2485
Tytuł: Reprezentacja handlowych spółek osobowych w polskim orzecznictwie
Autor: Słania, Adam
Żaba, Mateusz
Słowa kluczowe: handlowe spółki osobowe; orzecznictwo sądowe
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Zielińska, P. Pinior (red.), "Ewolucja prawa prywatnego" (S. 99-112). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Prawo do reprezentowania spółek osobowych stanowi jedno z podstawowych praw ich wspólników. Zakres reprezentacji zasadniczo wynika z art. 29 § 2 k.s.h. i obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe spółki. Przepis ten, mimo że bezpośrednio dotyczy spółki jawnej, na mocy właściwych odesłań znajduje także zastosowanie do innych spółek osobowych. Ze względu na stosunki spółek handlowych w obrocie za kluczowe należy uznać odróżnienie reprezentacji od prowadzenia spraw spółki. Nie wkraczając w spory natury doktrynalnej, należy stwierdzić, że kwestia reprezentacji spółki odpowiada zewnętrznej sferze stosunków tejże spółki, gdy prowadzenie spraw oparte jest na podejmowaniu decyzji w ramach wewnętrznej struktury spółki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2485
ISBN: 9788380123007
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slania_Reprezentacja_handlowych_spolek_osobowych.pdf575,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons