Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2495
Tytuł: Książki harcerskie - książki groźne
Autor: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Słowa kluczowe: Książki harcerskie; książki groźne
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, S. Gajownik (red.), "Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych" (S. 123-133). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to the history of scout books in People’s Poland and emotions the above-mentioned evoked in state and political authorities which were afraid of the situation in which the very literature would become a means of knowledge and system of values realized by scouts and Szare Szeregi from the interwar period. In order to achieve the aims of the article, three works, that is, Kamienie na szaniec and Wielka gra by Aleksander Kamiński as well as Całym życiem. Szare szeregi w relacji naczelnika by Stanisław Broniewski “Orsza”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2495
ISBN: 9788322620144
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Heska_Kwasniewicz_Ksiazki_harcerskie.pdf302,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons