Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2504
Title: Co logopeda słyszy we współczesnych polskich kazaniach? : zadania logopedy w kształceniu kaznodziejów
Authors: Szewczyk, Leszek
Keywords: kształcenie kaznodziejów; rola logopedy
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Węsierska, N. Moćko (red.), "Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2" (S. 92-103). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Two layers can be distinguished in sermons and homilies: the theological layer (God’s Word) and the anthropological layer (human speech). Sermon preachers should be aware of the fact that for many listeners they are models of pronunciation whose speech patterns are often imitated, be that with or without pronunciation mistakes. The paper discusses the most common lexical, grammatical or phonological mistakes made by sermon preachers. Speech therapy methods for the future sermon preachers are also presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2504
ISBN: 9788322622124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_Co_logopeda_slyszy_we_wspolczesnych_polskich_kazaniach.pdf400,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons