Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2504
Tytuł: Co logopeda słyszy we współczesnych polskich kazaniach? : zadania logopedy w kształceniu kaznodziejów
Autor: Szewczyk, Leszek
Słowa kluczowe: kształcenie kaznodziejów; rola logopedy
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Węsierska, N. Moćko (red.), "Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2" (S. 92-103). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Two layers can be distinguished in sermons and homilies: the theological layer (God’s Word) and the anthropological layer (human speech). Sermon preachers should be aware of the fact that for many listeners they are models of pronunciation whose speech patterns are often imitated, be that with or without pronunciation mistakes. The paper discusses the most common lexical, grammatical or phonological mistakes made by sermon preachers. Speech therapy methods for the future sermon preachers are also presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2504
ISBN: 9788322622124
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szewczyk_Co_logopeda_slyszy_we_wspolczesnych_polskich_kazaniach.pdf400,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons