Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2507
Tytuł: Percepcja słuchowa - przedmiot badań i narzędzia diagnozy
Autor: Polewczyk, Irena
Słowa kluczowe: Percepcja słuchowa; badanie; diagnoza
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Węsierska, N. Moćko (red.), "Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2" (S. 161-186). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper gives the answers to four questions and attempts to provide boundaries for and a definition of auditory perception. The first question refers to the scope of auditory perception. The second is associated with the stages of child development. The third concerns the consequences of auditory perception impairments. The fourth directly indicates how to examine auditory perception among kindergarten children.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2507
ISBN: 9788322622124
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Polewczyk_Percepcja_sluchowa_przedmiot_badan.pdf531,2 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons