Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2509
Tytuł: Profilaktyka i wczesna interwencja w jąkaniu u małych dzieci
Autor: Węsierska, Katarzyna
Jeziorczak, Barbara
Chrostek, Anna
Słowa kluczowe: jąkanie; wczesna interwencja; profilaktyka; małe dzieci
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Węsierska, N. Moćko (red.), "Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2" (S. 187-212). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Early intervention in young children who stutter is indicated as an effective approach by research and practice in the field. However, there is a need for the child to be supported by her/his entire environment. The article discusses the forms of action that can and should be taken by parents, speech-language therapists, teachers, and educators. The article emphasizes the importance of an adequate relationship that should be established between these persons. It is pointed out how important they are for success in prevention and early intervention of stuttering in young children — both individually and in groups interacting with each other. Referring to the decision streams based on chronic stuttering risk factors by P. Zebrowski (1997), the authors also present some early intervention strategies that can be used by SLT’s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2509
ISBN: 9788322622124
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wesierska_Profilaktyka_i_wczesna_interwencja_w_jakaniu.pdf496,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons