Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2526
Tytuł: A controversial interpretation of the didou form : the opinions of contemporary linguists and the forms of the second person singular of imperativi praesentis medii - passivi of the verb didomi as found in the poetry of ancient Greece of archaic and classical period
Autor: Frąckiewicz, Katarzyna
Słowa kluczowe: Greek poetry
Data wydania: 2013
Źródło: Scripta Classica, Vol. 10 (2013), s. 13-17
Abstrakt: The aim of this article is to analyse the d…dou form, which is regarded by two contemporary scholars to be the poetic form of present imperative middle and passive. The paper presents opinions of Herodian, an ancient grammarian, as well as those of modern linguists researching the behaviour of intervocalic sigma in ‑so suffix of present imperative middle and passive. The critical analysis of those opinions has been contrasted with the forms present in the poetry of archaic and classical period.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2526
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Frackiewicz_A_controversial_interpretation_of_the_didou_form.pdf542,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons