Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2543
Tytuł: "Razem" : konsiliencja, interdyscyplinarność, transdyscyplinarność
Autor: Kita, Małgorzata
Słowa kluczowe: methodology of linguistic studies; interdisciplinarity; multidisciplinarity nature; transdisciplinarity; consilience
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze" (S. 11-30). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: After showing an open nature of modern linguistics and disappointement with interdisciplinary methods which, against expectations, did not lead to an integrated description of the whole field of study, the author presents the transdisciplinarity as a promising methodological project
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2543
ISBN: 9788322620670
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kita_ Razem_konsiliencja_interdyscyplinarnosc_transdyscyplinarnosc.pdf577,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons