Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2546
Tytuł: Teorie mediów w nauce o komunikowaniu
Autor: Michalczyk, Stanisław
Słowa kluczowe: media theory; economic media theories; technological media theories; critical media theories; semiotic media theories; constructivist media theories; cultural media theories; system media theories; feminist media theories; feminist media theories; philosophical media theories
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze" (S. 33-51). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author made a synthetic description of a division of theories functioning within the communication studies. He characterized 10 theories functioning in the communication studies, concentrating on their origin, development, representatives and basic assumptions. These were economic, technological, critical, semiotic, constructivist, cultural, systemic, feminist, psychoanalytic and media-philosophical ones.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2546
ISBN: 9788322620670
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Michalczyk_Teorie_mediow_w_nauce_o_komunikowaniu.pdf502,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons