Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2547
Tytuł: Obywatelstwo dzieci - kaprys pedagogiczno-polityczny czy konieczność na drodze rozwoju społecznego
Autor: Jarosz, Ewa
Słowa kluczowe: Children’s citizenship; child social participation; children’s rights
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Jarosz, B. Dyrda (red.), "Szanować - słuchać - wspierać - chronić : prawa dzieci w rodzinie, szkole, społeczeństwie" (S. 21-35). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The text is basically a presentation of the conception of children’s citizenship in its modern dimension, but also in the light of Janusz Korczak’s pioneering opinions. The author shows basic understanding levels of the idea of children’s social participation as the main and essential dimension of the understanding of their citizenship today. In so doing, she refers to the main instruments constituting the very idea, showing at the same time their political nature. Also, much of the onus goes to considerations looking for conditions of too slow a development and implementation of the conception of children’s participation in social practices. At the same time, she shows benefits of the popularization of the subject conception.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2547
ISBN: 9788322621677
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarosz_Obywatelstwo_dzieci_kaprys_pedagogiczno_polityczny.pdf475,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons