Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2553
Title: Prawa dziecka z chorobą przewlekłą w jego środowisku życia
Authors: Syrek, Ewa
Keywords: rights of the child; chronic disease; health protection
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Jarosz, B. Dyrda (red.), "Szanować - słuchać - wspierać - chronić : prawa dzieci w rodzinie, szkole, społeczeństwie" (S. 133-150). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article touches upon the issues of the specificity of a chronic disease and its importance for a social conditioning of a child with a chronic disease as a dependent person. A child with a chronic disease has certain rights in the life environment as a receiver of health benefits, a student, and a patient in the hospital, as well as a person terminally ill being in the home environment. The article accentuates the necessity to undertake various educational actions propagating the process of developing social awareness in terms of the knowledge of and obedience of the rights of children with a chronic disease.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2553
ISBN: 9788322621677
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrek_Prawa_dziecka_z_choroba_przewlekla_w_jego_srodowisku_zycia.pdf501,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons