Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2553
Tytuł: Prawa dziecka z chorobą przewlekłą w jego środowisku życia
Autor: Syrek, Ewa
Słowa kluczowe: rights of the child; chronic disease; health protection
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Jarosz, B. Dyrda (red.), "Szanować - słuchać - wspierać - chronić : prawa dzieci w rodzinie, szkole, społeczeństwie" (S. 133-150). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article touches upon the issues of the specificity of a chronic disease and its importance for a social conditioning of a child with a chronic disease as a dependent person. A child with a chronic disease has certain rights in the life environment as a receiver of health benefits, a student, and a patient in the hospital, as well as a person terminally ill being in the home environment. The article accentuates the necessity to undertake various educational actions propagating the process of developing social awareness in terms of the knowledge of and obedience of the rights of children with a chronic disease.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2553
ISBN: 9788322621677
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Syrek_Prawa_dziecka_z_choroba_przewlekla_w_jego_srodowisku_zycia.pdf501,77 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons