Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2563
Tytuł: Prawa dziecka zdolnego do rozwijania swoich potencjalności w perspektywie rozwiązań legislacyjnych
Autor: Dyrda, Beata
Słowa kluczowe: gifted child; development al possibilities; law regulations
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Jarosz, B. Dyrda (red.), "Szanować - słuchać - wspierać - chronić : prawa dzieci w rodzinie, szkole, społeczeństwie" (S. 153-164). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The issue of talents has had its exemplifications in the educational practice, while the individualization of teaching programmes and methods educating talented individuals has found a legal sanction in the assumptions of the systems of an educational policy for many years. One of the fundamental principles of modern educational systems of democratic nations is the right of each person to learn. Considerations on a legislative perspective of the students’ rights to develop their talents and skills can be made from the point of view of the acts of an international and Polish legislation. The publication makes an attempt to analyze the rights of a talented child in the context of existing legal norms.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2563
ISBN: 9788322621677
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dyrda_Prawa_dziecka_zdolnego_do_rozwijania_swoich_potencjalnosci.pdf452,63 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons