Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2577
Tytuł: Interkulturowe aspekty rozwoju miast Dalmacji
Autor: Czapik, Tomasz
Słowa kluczowe: Dalmacja; tożsamość interkulturowa; bogactwo kulturowe
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Jarząbek, A. Ruttar, S. Sojda (red.), "Spotkania międzykulturowe. T. 1, Literaturoznawstwo, kultura" (S. 38-47). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This article is an attempt to present the coexisting elements of many cultures in the following cities of Dalmatia: Split, Zadar, and Dubrovnik. The problems of cultural richness are shown from a historical perspective as well as from that of the intercultural coexistence of local and foreign elements of cultural awareness. The historical and cultural complexity of the cities of Dalmatia justifies the claim that the cities are sites characterized by many strata of cultures, which have left behind diversified traces in cultural heritage. The cultural encounters have usually led to the enrichment of Croatian traditions, though they have also been accompanied by negative political phenomena. They have aimed not so much at cultural exchange as violence and subordination.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2577
ISBN: 9788322622599
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czapik_Interkulturowe_aspekty_rozwoju_miast_Dalmacji.pdf462,11 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons