Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2585
Title: Verstandlichkeit der Verwaltungstexte am Beispiel von deutschen und polnischen Bescheiden
Authors: Iwan, Piotr
Keywords: administrative texts; administrative decision; intelligibility; readability; optimization; examples of particular expressions; prospects for further research; teksty administracyjne; decyzja administracyjna; zrozumiałość; czytelność; optymalizacja; przykłady konkretnych sformułowań; perspektywy dalszych badań
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Iluk (red.), "Beitrage zur Linguistik : Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache" (S. 128-142). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W artykule przedstawiony został problem zrozumiałości niemieckich i polskich tekstów administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem gatunku tekstowego decyzja administracyjna (niem. Bescheid). Na początku opisane zostały ogólne cechy języka administracyjnego, a następnie elementy składowe i charakterystyczne cechy gatunku tekstowego decyzja administracyjna. W następnym rozdziale zaprezentowane zostały czynniki i językowe elementy składowe wpływające zarówno negatywnie, jak i pozytywnie na zrozumiałość tekstów administracyjnych. Jako podsumowanie rozważań teoretycznych przytoczono przykłady konkretnych sformułowań, jak również propozycje ich korekty, mające na celu poprawę czytelności i zrozumiałości tekstów. We wnioskach końcowych nakreślone zostały perspektywy badania oraz dalszej optymalizacji niemieckich i polskich tekstów administracyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2585
ISBN: 9788322622872
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iwan_Verstandlichkeit_der_Verwaltungstexte_am_Beispiel.pdf343,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons