Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2596
Title: Nauka w służbie oświaty : swoistość dorobku naukowego Profesor Heleny Synowiec
Authors: Kleszczowa, Krystyna
Keywords: Helena Synowiec; dorobek naukowy
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 11-15). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zarysowany tu w wielkim skrócie obraz naukowej sylwetki Profesor Heleny Synowiec winien być dopełniony choćby krótką charakterystyką Jej osobowości. Sile oddziaływania na środowisko sprzyja Jej postawa wobec kolegów starszych i młodszych, również wobec adeptów nauki i studentów. Jest Helena Synowiec (dla Jej bliskich — Helenka) osobą skromną, ciepłą, życzliwą, zrównoważoną, wyrozumiałą, tolerancyjną, choć stanowczą, gdy chodzi o wartości, które w Jej mniemaniu wymagają ochrony, „walkę” o te wartości podpiera rzeczowymi argumentami, korzystając z wiedzy i własnego doświadczenia. Jest Helena Synowiec wychowanką Uniwersytetu Śląskiego, całe swoje życie zawodowe związała z tą jednostką naukową, należy do osób znanych i cenionych w polskim środowisku lingwistycznym, zwłaszcza w kręgu polonistów dydaktyków. Powiedzieć wręcz można — Profesor Helena Synowiec jest chlubną wizytówką Uniwersytetu Śląskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2596
ISBN: 9788380122680
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kleszczowa_Nauka_w_sluzbie_oswiaty.pdf423,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons