Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2601
Tytuł: Nadzieja dla Judasza, czyli od postaci biblijnej do relacji chrześcijańsko-żydowskich
Autor: Ochwat, Magdalena
Słowa kluczowe: Judasz; postacie biblijne
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 99-107). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Biblia jako kod kultury stanowi nieprzerwane źródło aktywności twórczej. Na jej kanwie powstały setki dzieł literackich, malarskich, muzycznych czy filmowych. Z jej inspiracji zrodziły się i rodzą się nadal utrwalone formuły językowe, a także archetypy, przekonania, stereotypy czy typy zachowań ludzkich. Historia Judasza, niezwykle zresztą nośna, stanowi znakomity tego przykład — mówi bowiem o postawie człowieka, o jego fundamentalnych wyborach, dylematach, o relacji z Bogiem i z innymi. Ponadto motyw ten wychodzi poza obszar religijny, zadomowił się na gruncie społecznym, jest także wyraźnie obecny w dyskursie politycznym. Zaczął żyć własnym życiem, znajdując trwałe miejsce w powszechnej świadomości. Od dłuższego czasu frapuje mnie pytanie o przyczynę tego, że ów tajemniczy apostoł staje się nośnikiem tak wielu sensów, rodzajem wielogłosowego, mocno ekspansywnego znaku już nie tylko teologicznego, lecz także kulturowego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2601
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ochwat_Nadzieja_dla_Judasza.pdf455,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons