Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2604
Title: O lekturze "Zielonej Gęsi"
Authors: Zabierowski, Stefan
Keywords: Gałczyński; "Zielona Gęś"
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 127-141). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Nazwisko poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przeciętnemu czytelnikowi polskiemu kojarzy się bodaj najczęściej z „najmniejszym teatrzykiem świata” — Zieloną Gęsią, mimo że dorobek tego twórcy jest niezmiernie bogaty i obejmuje wiele znakomitych utworów, w tym obszerne poematy, jak Zaczarowana dorożka, Wit Stwosz czy Niobe. Postawmy tedy pytanie: skąd taka niezwykła popularność tych Zielonych Gęsi wśród różnych generacji czytelników, trwająca nieprzerwanie kilkadziesiąt lat, mimo zaszłych w tym czasie istotnych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i wszelakich innych?.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2604
ISBN: 9788380122680
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabierowski_O_lekturze_Zielonej_Gesi.pdf493,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons