Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2614
Tytuł: Kilka uwag krytycznych na temat łącznej pisowni cząstki "by" ze spójnikami i z partykułami
Autor: Polański, Edward
Słowa kluczowe: pisownia cząstki "by"
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 245-257). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Pisownia cząstek bym, byś, by, byśmy, byście ze spójnikami i z partykułami nastręcza współcześnie użytkownikom polszczyzny zaskakująco wiele trudności. Choć mamy do czynienia ze znamionami trybu przypuszczającego oderwanymi od form osobowych czasownika, należy je ze spójnikami i z partykułami zapisywać łącznie w myśl niezmiennego od lat stanowiska kodyfikatorów ortografii (np. albowiemby, alboby, aleby, aniby, ażby, ażeby, boby, byleby, chybaby, czyliby, jakoby, jednakżeby, jeśliby, niechby, nimbym, niżby, nużby, ponieważby, przetoby, skoroby, więcby, wszakby, tedyby, toby = więcby, zanimby, zatemby, zaśby itp.). O nieznajomości owej pisowniowej reguły świadczą badania i testy, które ukazują uchybienia w wypracowaniach uczniów, w tekstach studentów, w artykułach prasowych, a nawet w publikacjach naukowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2614
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Polanski_Kilka_uwag_krytycznych_na_temat_lacznej_pisowni.pdf504,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons